ONLINE CAREER FAIR MÙA 6
sẽ trở lại trong
  • weeks
  • days
  • hours
Company Insider là dự án doanh nghiệp hoạt động trực tuyến dành cho sinh viên, được thành lập dưới sự đỡ đầu của YBOX với sứ mệnh là cầu nối giữa sinh viêndoanh nghiệp, giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách tiến tới sự nghiệp của mình.
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH COMPANY INSIDER MÙA 6
CI MOCK INTERVIEW
Mô phỏng quy trình tuyển dụngphỏng vấn của các công ty, doanh nghiệp lớn đến từ 4 nhóm ngành: Marketing, HR, Data Analysis và Finance.
Thời gian diễn ra: 26/03 - 20/04/2022
CI MENTORING
Hoạt động Tư Vấn giúp sinh viên có cơ hội được rèn luyện kỹ năngtích lũy kinh nghiệm cũng như phát triển năng lực bản thân thông qua sự cố vấn bởi các mentor hàng đầu trong 6 nhóm ngành: Tài chính, Nhân sự, Marketing, Business Analysis, Data Analysis và Logistics
Thời gian diễn ra: 12/04 - 15/05/2022
CI PANEL DISCUSSION
Các buổi Hội Thảo Bàn Luận hội ngộ các diễn giả đến từ nhiều công ty, doanh nghiệp hàng đầu chia sẻ về các kỹ năng cần thiết trên con đường sự nghiệp và hành trình chinh phục Management Trainee.
Thời gian diễn ra: 21/04 - 28/04/2022
CI ONLINE CAREER FAIR
Ngày Hội Việc Làm Trực Tuyếncầu nối giữa nguồn nhân lực trẻ và các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu. Tại đây, các bạn có thể cập nhật những thông tin tuyển dụng mới nhất và nộp CV ứng tuyển.
Thời gian diễn ra: 21/04 - 28/04/2022
HOẠT ĐỘNG SẮP DIỄN RA
CI MENTORING - HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, HƯỚNG NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN ĐƯỢC ĐỒNG HÀNH BỞI CÁC MENTOR HÀNG ĐẦU TRONG NGÀNH
CI MENTORING là hoạt động tư vấn giúp sinh viên có cơ hội được truyền đạt những kiến thức, rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm sống cũng như phát triển năng lực bản thân thông qua lộ trình được xây dựng và cố vấn bởi các mentor hàng đầu trong 6 nhóm ngành: Tài chính, Nhân sự, Marketing, Business Analysis, Data Analysis và Logistics
Thời gian diễn ra: 14/04/2022 - 15/05/2022