ONLINE CAREER FAIR MÙA 7
  • Đ Ã
  • K T
  • T H Ú C
VỀ CHÚNG TÔI

Company Insider - dự án hướng nghiệp hoạt động với mục đích là cầu nối giữa các doanh nghiệp đa quốc gia, các công ty hàng đầu và uy tín tại Việt Nam với các tài năng trẻ, giúp các bạn trẻ định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị kế hoạch phát triển các kỹ năng, kiến thức nghề nghiệp cần thiết cho tương lai.

   VỀ CHÚNG TÔI   

Company Insider - dự án hướng nghiệp hoạt động với mục đích là cầu nối giữa các doanh nghiệp đa quốc gia, các công ty hàng đầu và uy tín tại Việt Nam với các tài năng trẻ, giúp các bạn trẻ định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị kế hoạch phát triển các kỹ năng, kiến thức nghề nghiệp cần thiết cho tương lai.

HOẠT ĐỘNG ĐANG DIỄN RA
CI ONLINE CAREER FAIR MÙA 7
Ngày Hội Việc Làm Trực Tuyến là cầu nối giữa nguồn nhân lực trẻ và các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu. Tại đây, các bạn có thể cập nhật những thông tin tuyển dụng mới nhất và nộp CV ứng tuyển.
HOẠT ĐỘNG ĐANG DIỄN RA
CI ONLINE CAREER FAIR MÙA 7
Ngày Hội Việc Làm Trực Tuyến là cầu nối giữa nguồn nhân lực trẻ và các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu. Tại đây, các bạn có thể cập nhật những thông tin tuyển dụng mới nhất và nộp CV ứng tuyển.
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA COMPANY INSIDER MÙA 7
CI WEBINAR SERIES
07/07/2022 - 17/08/2022

Chuỗi Online Webinar mang đến những kiến thức, kinh nghiệm và cơ hội rèn luyện các kỹ năng cần thiết ở 06 nhóm ngành: Marketing, E-commerce, Business Analysis, HR, Media - Virtual Event, Logistics.

Hoạt động Tư Vấn giúp sinh viên có cơ hội được rèn luyện kỹ năngtích lũy kinh nghiệm cũng như phát triển năng lực bản thân thông qua sự cố vấn bởi các mentor hàng đầu trong 07 nhóm ngành: Tài chính, Nhân sự, Marketing, Business Analysis, Ecommerce, Data Analysis, Supply Chain.

 
CI MENTORING
21/07/2022 - 07/10/2022
CI MOCK INTERVIEW
05/08/2022 - 27/08/2022

Mô phỏng quy trình tuyển dụng và phỏng vấn của các công ty, doanh nghiệp lớn đến từ 04 nhóm ngành: Marketing, Finance, Logistics và HR.

Cuộc thi giải quyết tình huống kinh doanh giúp các bạn sinh viên có hội làm quen, thử sức giải quyết các tình huống thực tế trong doanh nghiệp. Với hình thức thi theo nhóm trên nền tảng trực tuyến, cuộc thi hướng đến nâng cao kiến thức, rèn luyện tư duy của các bạn sinh viên trong việc giải quyết các vấn đề kinh doanh.

CI BUSINESS CASE COMPETITION
01/09/2022 - 17/10/2022
CI ONLINE CAREER FAIR
08/10/2022 - 16/10/2022

Ngày Hội Việc Làm Trực Tuyến là cầu nối giữa nguồn nhân lực trẻ và các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu. Tại đây, các bạn có thể cập nhật những thông tin tuyển dụng mới nhất và nộp CV ứng tuyển.

CI WEBINAR SERIES
07/07/2022 - 17/08/2022

Chuỗi Online Webinar mang đến những kiến thức, kinh nghiệm và cơ hội rèn luyện các kỹ năng cần thiết ở 06 nhóm ngành: Marketing, E-commerce, Business Analysis, HR, Media - Virtual Event, Logistics.

CI MENTORING
21/07/2022 - 07/10/2022

Hoạt động Tư Vấn giúp sinh viên có cơ hội được rèn luyện kỹ năngtích lũy kinh nghiệm cũng như phát triển năng lực bản thân thông qua sự cố vấn bởi các mentor hàng đầu trong 07 nhóm ngành: Tài chính, Nhân sự, Marketing, Business Analysis, Ecommerce, Data Analysis, Supply Chain.

 
CI MOCK INTERVIEW
05/08/2022 - 27/08/2022

Mô phỏng quy trình tuyển dụng và phỏng vấn của các công ty, doanh nghiệp lớn đến từ 04 nhóm ngành: Marketing, Finance, Logistics và HR.

CI BUSINESS CASE COMPETITION
01/09/2022 - 17/10/2022

Cuộc thi giải quyết tình huống kinh doanh giúp các bạn sinh viên có hội làm quen, thử sức giải quyết các tình huống thực tế trong doanh nghiệp. Với hình thức thi theo nhóm trên nền tảng trực tuyến, cuộc thi hướng đến nâng cao kiến thức, rèn luyện tư duy của các bạn sinh viên trong việc giải quyết các vấn đề kinh doanh.

CI ONLINE CAREER FAIR
08/10/2022 - 16/10/2022

Ngày Hội Việc Làm Trực Tuyến là cầu nối giữa nguồn nhân lực trẻ và các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu. Tại đây, các bạn có thể cập nhật những thông tin tuyển dụng mới nhất và nộp CV ứng tuyển.

NHÀ TÀI TRỢ